Popis projektu

Kniha: Přenosy elektrické energie ČR v kontextu evropského vývoje

Vydal: ČEPS, a. s., Praha

Jádrem publikace je načrtnutí současného stavu elektrizační a přenosové soustavy České republiky, včetně střednědobého výhledu, a to se všemi návaznostmi na její komponenty, řízení elektrických sítí a informační technologie.

Kniha je černobílá s barevnou přílohou a má rozsah 568 stran.

Autor knihy: Ing. Miroslav Kubín, DrSc.