Redakční systém – CMS

Moderní webová prezentace – snadná a rychlá správa obsahu

Díky CMS přestává platit to, že se o internetové stránky musí starat osoba s rozsáhlými znalostmi programování. Při používání redakčního systému tvoří a upravuje obsah webové prezentace editoři, kteří nemusí vědět nic o tom, jak se webové stránky vytváří. To samozřejmě velmi snižuje náklady na provoz webových stránek při aktualizaci.

Základní funkce CMS

Mezi základní funkce CMS (člení se na administrátorské a uživatelské) patří:

  • tvorba, modifikace a publikace dokumentů (článků) prostřednictvím webového rozhraní, často s využitím jednoduchého online editoru nebo systému formátování textu (není nutná znalost HTML),

  • řízení přístupu k dokumentům, zpravidla se správou uživatelů a přístupových práv,

  • správa diskusí či komentářů, ať už k publikovaným dokumentům nebo obecných,

  • správa souborů, obrázků, videí a galerií,

  • statistika přístupů.

Požadavky na moderní webovou prezentaci

Děláme webové prezentace využívají publikační redakční systém (CMS – content management system) na jádru WordPress, PHP a MySQL. Vytvořené weby jsou na vysoké technické úrovni, podporovány neustálým vývojem publikačního systému WordPress a prémiových šablon, které používáme, takže webová prezentace odpovídá moderním trendům a standardům webové technologie.

Při práci na vašem webu využíváme nejen dosavadních znalostí a zkušeností, ale především dobré znalosti webové a internetové technologie.

Editace obsahu webu je díky redakčnímu systému intuitivní, rychlé a snadno naučitelné bez velkých školení – na úpravy obsahu nepotřebujete programátora.

„Úprava konkrétní stránky je otázkou pár okamžiků.“

Oddělení editace obsahu od vzhledu webových stránek zvyšuje odolnost proti jejich poškození, redakční systém také umožňuje návrat do předchozí verze stránky před provedenou úpravou.

Správu obsahu je možné i delegovat více editorům a tak mohou být různé sekce webové aplikace stále aktuální.

„Nastavte editorům či spolupracovníkům práva, aby koordinace práce na rozšiřování webového obsahu probíhalo hladce.“

Sami si nastavíte, jaká má kdo práva při tvorbě obsahu webu. Redakční systém opět umožňuje případný návrat k předešlé variantě stránky.

Responzivní web je připraven pro zobrazování na mobilních zařízeních, je to v dnešní době nutnost. Využíváme kvalitní responzivní (přizpůsobivé) šablony pro tvorbu webové aplikace.

„Také Google začal od roku 2015 ve svém vyhledávání upřednostňovat weby připravené pro mobilní zařízení.“

Responzivní šablony automaticky přizpůsobují vzhled a dostupnost funkcí webových stránek podle velikosti a rozlišení použitého mobilního zařízení. Tak zásadně ovlivňují použitelnost vašeho webu – tedy zda bude uživatel váš web nadále využívat.