Skenování obrazových předloh

Studio diSTy je vybaveno univerzálním skenerem filmů a fotografií se skleněnou plochou Epson Perfection 4990 Photo. Tento skener nabízí komplexní řešení skenování jak pro fotografy, tak pro předtiskovou přípravu následného ofsetového tisku.

Skenování různých formátů

Skenujeme průsvitové (transparentní) tak i odrazové (reflexní) předlohy. Filmové formáty 35mm, střední formát 6 x 12 cm (120/220) a velký formát 4 x 5″. Odrazové předlohy do rozměru 216 x 297 mm.

Parametry skeneru:

  • Maximální optické rozlišení 4800 ppi

  • Barevná hloubka 16 bitů (48 bitů RGB)

  • Běžně používané rozlišení 304,8 dpi (lineart/perovka 600 dpi)

  • Zvětšení až 1600 %

  • Sken do formátů: TIFF, EPS, DCS EPS, JPEG

  • Barvy: CMYK, RGB, Duotone, Gray, B/W (pérovka)

  • Barvou se rozumí výstup do CMYK, RGB, LAB a duplex. ČB je výstup do polotónu (grayscale) nebo pérovka (lineart, black & white).

Skenování je bez retuše a dalších úprav, ale v ceně je zahrnuta barevná korekce. Základní barevné korekce jsou provedeny tak, aby se výsledný naskenovaný CMYK obraz barevně odpovídal dodané předloze. Profesionální skenovací software SilverFast plně využívá ICC profily (vznikají pomocí kalibračních etalonů IT8) pro odrazové a transparentní předlohy, pomocí nichž zachovává barevnou shodu skenované předlohy a výsledného skenu. To také umožňuje skenování přímo do barevného prostoru CMYK, který se používá pro ofsetový tiskový stroj.

IT8 kalibrační tabulka

IT8 kalibrační tabulka

Skenujeme na maximální kvalitu (faktor 2), tj. standardní rastr 60 linek/cm (304,8 dpi nebo 600 dpi u pérovek). Požadavek na jiné rozlišení je nutno specifikovat předem v objednávce. Výsledné skeny by již neměly být dále barevně korigovány a upravovány. Zákazníkům to nedoporučujeme, protože po provedení jejich barevných úprav nemůžeme ručit za kvalitu.

Obnova poškozených předloh

Díky technologií Digital ICE™ je možné dosáhnout kvalitních skenů i při snímání starých, poškrábaných či poškozených filmů a fotografií. Je tedy možné dosáhnout kvalitních skenů i při snímání starých, poškrábaných či poškozených filmů a fotografií.

Digital ICE technologie

Skenovací software SilverFast umožňuje použít také další funkce pro vylepšení obrazu: redukce zrnitosti, obnovení vybledlých barev, odstranění prachu, De-Screening apod.

Díky optickému rozlišení 4800 dpi je možno připravovat obrazové zvětšeniny z filmu 35mm až do formátu A2. V případě větších nároků na kvalitu či zvětšení můžeme zajistit skeny z bubnového rotačního skeneru.