Příprava dat pro digitální tisk

Aby digitální obrazová data byla opět vnímána jako obraz, musí reprodukční systém fotorealistického tisku aplikovat na data velkou transformaci. Finální pro posouzení kvality je pochopitelně lidské oko, proto je nutno tisk, tj. proces reprodukce digitálních dat na fotopapír, důkladně a s citem řídit. To se hlavně týká míry zaostření v závislosti na velikosti zvětšeniny, která bude okem vnímána z určité pozorovací vzdálenosti. Oko by mělo vnímat obraz se stejným potěšením jako v okamžiku, kdy byl snímek pořízen.

ICC profily – jaký použít

Reprodukční systém fotorealistického tisku korektně barevně zpracovává standardní barevné profily AdobeRGB1998 a sRGB IEC61966-2.1 tak, aby byl obraz podle použitého fotopapíru barevně shodný s předlohou na monitoru. Takže jedním ze základních předpokladů je mít kvalitně zkalibrovaný a zprofilovaný monitor.

Dodaná data musí obsahovat barevný profil, aby mohlo dojít ke kolorometrickému přepočtu vstupního aditivního barevného prostoru RGB na výstupní nativní osmibarevný subtraktivní CMYKový barevný prostor konkrétního fotopapíru.

Pokud jsou dodaná data bez barevného profilu, reprodukční tiskový systém jim standardně přiřadí vstupní barevný prostor RGB s profilem sRGB IEC61966-2.1 – potom nelze ručit za barevnou věrohodnost reprodukce.

Zvětšení fotografie na konečnou velikost

Mnoho fotografů si myslí, že je dobré fotografie zvětšit na finální velikost, která se bude tisknout. Samozřejmě je to možné, ale my to NEDOPORUČUJEME! Dochází přitom ke ztrátě kvality. Reprodukční systém fotorealistického tisku dokáže případné korekce (gradační křivka, barevnost, rekonstrukce barev apod.), zvětšování a ostření na finální velikost udělat podstatně dokonaleji jak Photoshop a jiné editační grafické programy. Navíc zvětšování a ostření je v určité závislosti, která je u nás aplikována na každý soubor individuálně, aby výsledek – reprodukovaná fotografie – byla co nejrealističtější pro lidské oko.

Jaké soubory přijímáme

Soubory ve formátu: TIFF, TIFF-LZW, PSD, JPG (případně komprimované data ZIP a RAR).

Color Management System