Popis projektu

Výroční zpráva 2012 – Nadace člověk člověku

Zákazník: Nadace člověk člověku

Do této brožury je shrnuta výroční zpráva Nadace člověk člověku za rok 2012. Výroční zpráva informuje o projektech nadace, zveřejňuje roční účetní závěrku a další informace o nadační činnosti.

Studio Agency diSTy se podílelo na kompletním grafickém zpracování a předtiskové přípravě, aby bylo možno pro nadaci následně zrealizovat ofsetový tisk brožury.